Dołącz

Dołącz do nas!

Zapraszamy ośrodki z całego kraju, w których odbywa się szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej do uczestnictwa w programie RPE.

W celu uzyskania dostępu do programu 
edukacyjnego należy wysłać poniższy formularz.
W wiadomości należy podać:
   -  Nazwę Ośrodka
   -  Kierownika Zakładu Radiologii (imię i nazwisko)
   -  Liczbę oraz imiona i nazwiska rezydentów
   -  Adres e-mailowy i telefon osoby odpowiedzialnej
      za kontakt z MPE (najlepiej - rezydent)
 
Przesłanie formularza jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do wykorzystywania dostępu do MPE jedynie w zakresie zgłoszonego ośrodka
(bez udostępniania go innym osobom/ośrodkom)  

Formularz kontaktowy