Rada Naukowa

Rada Naukowa                                   Radiologicznej Platformy Edukacyjnej

Monika Bekiesińska-Figatowska (IMiD,Warszawa),
Barbara Bobek-Billewicz (Centrum Onkologii - Gliwice)
Michał Brzewski (Zakład Radiologii Pediatrycznej WUM)
Andrzej Cieszanowski (Centrum Onkologii - Warszawa)
Katarzyna Czerwińska (Zakł. Radiologii Pediatrycznej WUM)
Mariusz Furmanek (Zakład Radiologii CSK MSW
Marek Gołębiowski (WUM)
Katarzyna Katulska (UW w Poznaniu)
Elżbieta Łuczyńska (Centrum Onkologii - Kraków)
Edyta Maj (II Zakład Radiologii Klinicznej WUM)
Agata Majos (UM w Łodzi)
Piotr Palczewski (I Zakład Radiologii Klinicznej WUM)
Jakub Pałucki (Centrum Onkologii - Warszawa)
Olgierd Rowiński (WUM)
Marek Sąsiadek (UM we Wrocławiu)
Edyta Szurowska (Gdański UM)
Andrzej Urbanik (Uniwersytet Jagielloński)
Jerzy Walecki (Zakład Radiologii CSK MSW)